Możliwości

 1. Komunikacja za pośrednictwem sieci GSM przy pomocy SMS-ów lub wygodnej aplikacji na smartphony z systemem Android
 2. Odczyt parametrów bieżących, listę których udostępnia kocioł i termostat
 3. Informacje o usterkach wraz z ich identyfikacją
 4. Możliwość kasowania usterek kotła, w tym usterek palnika
 5. Zdalne włączanie oraz wyłączanie ogrzewania
 6. Ustawianie temperatur: ciepłej wody, temperatury w pokoju, temperatury centralnego ogrzewania
 7. Urządzenie posiada jedno wyjście przekaźnikowe Włącz/Wyłącz do dowolnego wykorzystania z możliwością włączenia czasowego od 1 sekundy do 24 godzin,
 8. Oraz posiada dwa wejścia cyfrowe, bezpotencjałowe, do dowolnego wykorzystania np. do odczytu czujnika, gdzie zmiana stanu spowoduje wysłanie komunikatu SMS
 9. Aplikacja na smartphonie umożliwia wygodne zarządzanie instalacją grzewczą.

Funkcje zależne od typu kotła i termostatu

Urządzenie jest kompatybilne z kotłami zgodnymi z protokołem OpenTherm. Zakres odczytywanych parametrów i dostępnych funkcji jest zależny od typu zastosowanego kotła oraz termostatu. Poniżej znajduje się dokładna lista.

 1. Odczyt temperatury pokoju1
 2. Odczyt nastawionej temperatury pokoju1
 3. Ustawianie temperatury pokoju2
 4. Odczyt temperatury zewnętrznej3
 5. Odczyt temperatury ciepłej wody
 6. Ustawianie temperatury ciepłej wody
 7. Odczyt temperatury kolektorów słonecznych oraz temperatury zbiornika kolektorów słonecznych4
 8. Odczyt ciśnienia wody3
 9. Odczyt temperatury powrotu3
 10. Odczyt przepływu ciepłej wody3
 11. Odczyt nastawionej temperatury w drugim obiegu grzewczym4

1) *Dostępne tylko dla termostatów OpenTherm
2) *Dostępne tylko dla termostatów OpenTherm z funkcją zdalnego sterowania
3) *Dostępne dla kotłów posiadających tą funkcję
4) *Dostępne dla instalacji z kolektorami słonecznymi sterowanymi przez automatykę kotła

Przykładowe widoki z aplikacji

Screenshot_2016-02-09-21-08-33

Screenshot_2016-02-09-21-24-14

Screenshot_2016-02-10-12-22-41